Agnieszka Frankiewicz

Nauczycielka języka polskiego, terapeutka pedagogiczna, instruktorka teatralna. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNSiR UW i podyplomowych studiów Filologii Polskiej IBL PAN, a także szkoleń i kursów z zakresu pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą – m.in. technik dramowych. Od 10 lat prowadzi koło teatralne „Socjokurtyna” w MOS w Warszawie, pracując z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Uczestniczka teatralnej grupy „Woda na Młyn”.

Kobieta w białej koszuli.