CREARTIVITY: empowement of youth workers

Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą w Porto [Portugalia]

Termin: maj 2024

Organizator: DCTR – Associação Cultural

Finansowanie: Erasmus+

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia (4 osoby z Polski) będą pracowali nad poprawą swojej własnej kreatywności, zastanowią się w jaki sposób pobudzają ją w młodych ludziach, poznają metody, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy (np. myślenie wizualne)

Cele szkolenia:

– wzrost wiedzy osób pracujących z młodzieżą na temat wykluczenia społecznego młodych ludzi;

– promowanie uznawania i walidacji kompetencji nabytych w ramach NFE i FE;

– promowanie kompetencji uczenia się przez całe życie;

– wrażliwienie społeczeństwa na znaczenie sztuki w rozwoju społeczno-zawodowym i integracji młodych ludzi;

– motywowanie i szkolenie osób pracujących z młodzieżą i innych interesariuszy do podejmowania wyzwań XXI wieku.