Jak napisać dobre haiku?

sala: Akumulator
wstęp wolny, zapisy: mal@dkkadr.waw.pl

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, na których poznamy zasady tworzenia haiku – japońskiej formy poetyckiej. Dowiemy się, co to jest kigo, kireji i czy 17 sylab jest niezbędne, by powstało dobre haiku. Warsztaty poprowadzi Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Haiku, Marta Chociłowska, nagradzana za swoje utwory w Polsce i za granicą.