Jan Piotrowski

Młodym charyzmatyczny dyrygent z ogromną pasją do muzyki. Ukończył pierwszy stopień studiów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na kierunku prowadzenie zespołów muzycznych. Aktualnie uczęszcza na studia magisterskie na kierunku Dyrygentura Chóralna.
Poza dyrygowaniem zajmuje się śpiewem, kompozycją, aranżacją i produkcją muzyki.

Młody mężczyzna z ciemną oprawą oczu i krótkimi ciemnymi włosami.