Marta Rusiecka

Instruktor tańca. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów I stopnia na kierunku: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wraz z wychowaniem przedszkolnym, a studiów II stopnia na kierunku: pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży.
Przygodę ze sceną rozpoczęła się od udziału w szkolnym kole teatralnym, potem w różnych szkołach aktorskich i musicalowych. W tym czasie odkryła też nową pasję, jaką jest taniec. Na początku był to hip-hop, później jazz, broadway jazz, aż do tańca współczesnego. Zdobyła Mistrzostwa Europy oraz liczne nagrody w zawodach tanecznych. Występowała m.in. w Teatrze Muzycznym Roma, Teatrze Palladium, Teatrze Syrena, Teatrze Imka oraz na Scenie Współczesnej w Warszawie.
Współpracuje ze Szkołą Tańca Releve Beaty Pawlik Kociałkowskiej.
W pracy z dziećmi kładzie duży nacisk na ich samodzielność oraz twórczość myślenia i działania. Lubi pracować metodą projektu tak, aby każdy samodzielnie budował swoją wiedzę i doświadczenia. Zawsze wspiera uczniów w rozwoju ich indywidualnego potencjału poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

Piękna młoda kobieta z długimi jasnymi włosami, stoi w parku