Projektowanie 3D dla dzieci

poniedziałek
godz. 16.40-17.50
instruktor: Kacper Pawlikowski
opłata: 180 zł/ mies., zajęcia próbne: 50 zł
sala: Matrix, 112, I piętro

Dzieci podczas zajęć będą miały możliwość nauki różnych aspektów grafiki 3D, w tym: modelowania.
Zapoznają się z:
– podstawowymi technikami modelowania trójwymiarowych obiektów,
– tworzeniem postaci i scen oraz eksperymentowaniem z różnymi narzędziami,
– tworzeniem materiałów PBR (Physically Based Rendering): techniki tworzenia realistycznych materiałów, które odzwierciedlają właściwości światła i powierzchni.
– animacją 3D, w tym keyframingu, animacji postaci i obiektów oraz z płynnymi ruchami,
– tworzeniem symulacji: uczestnicy mogą eksperymentować z tworzeniem symulacji fizycznych, takich jak dynamika ciał sztywnych, płynów czy tkanin.

Zajęcia mają charakter praktyczny, a dzieci mają możliwość tworzenia własnych projektów i eksperymentowania z różnymi narzędziami i technikami grafiki 3D.

Trójwymiarowy zamek postawiony na latającej w niebie wyspie