Warsztaty

Zimowa relaksacja w dźwięku dzwonków, mis i gongów

Zimowa relaksacja w dźwięku dzwonków, mis i gongów

Odwiedziny królików Bugsa i Rogera

Odwiedziny królików Bugsa i Rogera

Świąteczne warsztaty kulinarne

Świąteczne warsztaty kulinarne

Warsztaty florystyczne

Warsztaty florystyczne

Relaksacja w dźwięku dzwonków, mis i gongów

Relaksacja w dźwięku dzwonków, mis i gongów