Róża Cieślińska-Dziekiewicz

Jest absolwentką Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Kształcenia Głosu i Mowy Uniwersytetu SWPS. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy chcieliby poprawić jakość swojego głosu, sposób mówienia oraz pragną dowiedzieć się, jak pracować nad swoim wizerunkiem, aby stał się on spójny i zgodny z ich intencjami. Podczas zajęć (zarówno indywidualnych, jak i grupowych) skupiamy się na pracy nad oddechem, obudzeniem świadomości ciała, oswojeniem stresu, opanowaniem prawidłowej techniki emisji głosu, prawidłowej dykcji i umiejętności interpretacji różnych tekstów. Wraz z uczniami przyglądamy się temu, jakie komunikaty wysyłamy odbiorcy naszą postawą, gestem oraz głosem i czy jest to zgodne z naszym zamierzeniem.
Zawód wymaga ciągłego rozwijania umiejętności, szukania nowych metod pracy i rozwiązywania problemów w sposób ciekawy, niekonwencjonalny, ale zawsze skuteczny. Wykorzystuje wiedzę zdobytą nie tylko na wyższych uczelniach, ale i w szkołach muzycznych (w klasie fortepianu, klarnetu i śpiewu). Stale uczestniczę w wielu projektach i warsztatach (m.in. teatralnych, dramowych, pantomimicznych, tanecznych, lektorskich, wokalnych, z techniki Alexandra).

Młoda uśmiechnięta kobieta z kasztanowymi krótkimi włosami.