Rozwój

Urwisowo

Smyko-multisensoryka®

Emisja głosu i autoprezentacja

Warsztaty naukowe – eksperymenty

Szachy

Robotyka

Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych “GOLIAT”