A Photographic Journey of Active Participation

Wymiana młodzieży w Cagliari [Sardynia, Włochy]

Termin: 21-28 lutego 2024

Organizator: Associazione Studenti per la Città

Partnerzy: Dom Kultury KADR [Warszawa, Polska], Baltijas Regionalais Fonds [Ryga, Łotwa], Associaçao My Madeira Island [Madera, Portugalia], Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis [Ozalj, Chorwacja], Mano Europa [Kowno, Litwa], La Maison Bleue – Maison de Quartier [Rennes, Francja], ADEL Slovakia [Bratysłava, Słowacja]

Finansowanie: Erasmus+

Dom Kultury KADR w projekcie międzynarodowej wymiany młodzieży reprezentować będą wolontariusze i wolontariuszki (4 osoby + lider) z grupy fotograficznej „Światłoczułki„.

Głównym celem spotkania 40 młodych ludzi z 8 różnych krajów (Włochy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Francja, Portugalia, Łotwa, Litwa) jest promowanie i wspieranie aktywnego uczestnictwa młodych Europejczyków poprzez sztukę fotografii, a także:

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności młodych ludzi w dziedzinie fotografii i wizualnego opowiadania historii;

– zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych;

– promowanie uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024;

– promowanie różnorodności kulturowej oraz edukacji międzykulturowej;

– rozszerzenie i wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Poprzez serię działań edukacyjnych uczestnicy poznają siłę wizualnego opowiadania historii, nauczą się wykorzystywać fotografię do uchwycenia kwestii społecznych oraz zdobędą kluczowe umiejętności w zakresie krytycznego myślenia, osobistej ekspresji i współpracy. Projekt obejmuje warsztaty z fotoreportażu, mentoring, wycieczki terenowe do ważnych miejsc oraz możliwość tworzenia, udostępniania i omawiania własnych historii fotograficznych. Uczestnicy zyskają lepsze zrozumienie roli fotografii w promowaniu zmian społecznych i tego, jak mogą wykorzystać swoją kreatywną pracę, aby stać się aktywnymi agentami zmian.