Archi-Przygody

Miło nam poinformować, że od września uczestniczymy w pilotażowym programie edukacji architektonicznej dla dzieci „Archi-przygody” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze ?sztuką budowania?.

Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Cele, jakie stawia przed sobą nasz program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Od kwietnia br. w pierwszej ogólnopolskiej edycji ARCHI-PRZYGÓD bierze udział 49 przedszkoli. Studenci Wydziałów Architektury wraz z nauczycielami przedszkolnymi prowadzą warsztaty w 26 miastach i miejscowościach. We wrześniu br. Narodowe Centrum Kultury uruchomi pilotaż programu w szkołach podstawowych.

Łącznie do ARCHI-PRZYGÓD zaprosimy w tym roku 1500 dzieci z całej Polski.