#Change

Organizator: Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Partnerzy: Istituto dei Sordi di Torino [Włochy], Training for Women Network Ltd. [Irlandia]
Projekt został sfinansowany ze środków Programu Erasmus+

#Change to projekt międzynarodowej wymiany młodzieży, którego celem jest przyjrzenie się procesom, jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości. Obecnie Europa i jej obywatele stoją przed szeregiem decyzji, które muszą podjąć. Młodzież uczestnicząca w projekcie zastanowi się nad dynamiką zmian w kontekście własnej kultury oraz społeczeństwa europejskiego, jako ogółu.
Tematem przewodnim całego spotkania w Warszawie będzie motto Unii Europejskiej użyte po raz pierwszy w 2000 roku: „Zjednoczona w różnorodności” – „United in diversity” – „Unita nella diversita”. Celem spotkania jest uwrażliwienie młodych ludzi na wpływ, który mają na otaczającą rzeczywistość. Zmiana postawy z biernej na czynną. Poprzez nabycie umiejętności tworzenia filmów dokumentalnych młodzi ludzie będą mogli wizualnie, w kreatywny sposób zaprezentować swoje stanowiska, przemyślenia, postulaty na temat rozwiązań problemów, które dotyczą zmieniającego się społeczeństwa europejskiego, jak również problemów bezpośrednio dotykających ich środowisko.
Spotkanie w Warszawie będzie okazją do dyskusji, paneli, warsztatów. Podczas tych aktywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje z zakresu tworzenia filmów dokumentalnych oraz pracy metodą projektową, pracy w grupie rówieśniczej. Pogłębią także wiedzę na temat problemów dotykających społeczność lokalną i ich rozwiązań. Międzynarodowa wymiana młodzieży wpisuje się spójnie w kierunek dotychczasowych działań Domu Kultury KADR na rzecz budowania tolerancyjnego i wielokulturowego sąsiedztwa.

Owocem i podsumowaniem wydarzeń będzie otwarty pokaz filmu stworzonego przez uczestników, który odbędzie się 2 listopada w Sali Widowiskowej DK Kadr.

Wymiana odbyła się w terminie 28.10-02.11.2019

młodzi ludzie idą ulicą młodzi ludzie idą ulicą