Grupa Rozwoju Kreatywności

Grupa rozwoju kreatywności to zajęcia organizowane przez Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego poświęcone przeznaczona dla osób po kryzysach psychicznych, mająca na celu rozwój wyobraźni, ułatwiająca ekspresję emocji przez techniki niewerbalne, integrująca uczestników wokół zadania i twórczości.

Zajęcia sprzyjają szeroko pojętemu rozwojowi kreatywności, umiejętności społecznych, poznawczych, jak i kompetencji emocjonalnych. Podczas zajęć uczestniczy tworząc i poznając techniki pracy twórczej opartej na sztukach wizualnych, muzyce, ruchu i teatrze, uczą się w bezpiecznej atmosferze radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach, nawiązywać relacje i rozumieć swoje emocje.

Zajęcia w Domu Kultury KADR odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny. Prowadzone są przez dwie art-terapeutki. Spotkania realizowane są w półrocznych cyklach zakończonych wspólną wystawą.

Grupa rozwoju kreatywności stanowi część projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów” realizowanego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

dłonie osoby rysuję fioletowego delfina