Grywalizacja w działaniu

Poradnik powstał w ramach współpracy mokotowskiego Domu Kultury „KADR” oraz Gerere Fun For Good – przedsiębiorstwa społecznego, skupionego na wykorzystaniu grywalizacji w działaniach społecznych i biznesowych. Jest to również część projektu „Gamification in
Intercultural Learning”, który miał na celu zweryfikowanie, na ile grywalizacja przyspiesza i wzmacnia proces edukacji i adaptacji międzykulturowej.
W trakcie pięciu miesięcy wspólnych warsztatów, sesji trenerskich i testowania wypracowanych rozwiązań trzy organizacje weryfikowały możliwości grywalizacji.