Iwona Wawer

Magister Iwona Wawer absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku filologia angielska na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmowała się nauczaniem języka angielskiego na kursach językowych w Polsce oraz w Hiszpanii, gdzie mieszkała przez cztery lata.

Młoda kobieta w jasnych krótkich włosach