Jakub Wrzalik

Instruktor szermierki historycznej mieczem długim w Stowarzyszeniu na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL, a także w Młodzieżowym Klubie Szermierki Dawnej Szampierz. Wielokrotny medalista zawodów DESW. Sędzia zawodów DESW. Trener personalny.

Młody mężczyzna, ubrany w czarny strój do szermierki, z kaskiem pod pachą i symulatorem broni w drugiej ręce.