Język niemiecki

wtorek
godz. 14.00-16.00 (dzieci 5-7 lat)
godz. 16.00-17.00 (zajęcia grupowe, dzieci 7-10 lat)
godz. 18.00-20.00 (dzieci, młodzież, dorośli)
czwartek – wyłącznie ONLINE
godz. 14.00-20.00 (dzieci, młodzież, dorośli) – zapisz się i zapłać
lektorka: Ewa Skalska
opłata: 80 zł/ mies. – 1 x tyg. (zajęcia grupowe), 60 zł/ 45 min – (zajęcia indywidualne), 75 zł/ 45 min (zajęcia indywidualne ONLINE)
sala: Babel, 204, II piętro

Program nauczania obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania oraz przygotowanie do egzaminów. O przynależności do określonej grupy decyduje lektor na podstawie rozmowy. Uczniowie zdobędą umiejętność posługiwania się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych, które umożliwią im zainicjowanie i podtrzymanie prostej rozmowy na tematy codzienne, napisanie nieskomplikowanego tekstu, rozumienie podstawowych napisów, szyldów i prostych informacji, rozpoznanie typu tekstu oraz wyszukanie w nim interesujących go informacji.

Uczeń będzie potrafił praktycznie stosować zasady fonetyczne, co zapewni zrozumiałość jego wypowiedzi. Będzie znał określone programem struktury leksykalne i gramatyczne. Na zajęciach uczniowie poznają piosenki, rymowanki, wiersze, które pomogą mu opanować prawidłową wymowę i intonację.

Zapisy na zajęcia po wcześniejszym kontakcie z lektorką pod nr tel.: 605 859 277

Flaga niemiecka powiewa na niebie