Kadrowy Ruch Teatralny

Kadrowy Ruch Teatralny to projekt, który możemy realizować dzięki dofinansowaniu Funduszu Animacji Kultury WPEK. Dom Kultury „KADR” w ramach swojej misji, wizji oraz poszczególnych zadań realizuje szereg działań z zakresu edukacji kulturalnej. Jednym z nich jest rozwój i wsparcie teatralnego ruchu amatorskiego.

Projekt „KADROWY RUCH TEATRALNY” realizuje zadanie nr 3 – projekty amatorskiego ruchu artystycznego i odnosi się do następujących priorytetów:
1) promowanie ruchu amatorskiego jako formy aktywności mieszkańców, pozyskiwanie nowych
uczestników;
2) podniesienie kompetencji artystów i instruktorów prowadzących zespoły ruchu amatorskiego;
3) podniesienie kompetencji uczestników zespołów ruchu amatorskiego;
4) podniesienie jakości produkcji wydarzeń́ realizowanych przez zespoły ruchu amatorskiego.

W projekcie uczestniczy Teatr Bez Przesady. Grupa powstała w zeszłym roku i tworzona jest przez dorosłych w różnym wieku, którzy po pracy pragną rozwijać swoje teatralne pasje i zdolności. Regularne spotkania, w ramach zajęć, odbywają się w Domu Kultury Kadr raz w tygodniu. Jest to grupa w 100% amatorska – nikt oprócz prowadzącego, nie ma zawodowej styczności z aktorstwem.

Jako jednostce kultury bardzo nam zależy na budowaniu trwałej relacji z uczestnikami zajęć i odbiorcami działań w duchu „audience development”, dlatego też wspieramy aktorskie pasje, edukujemy i tworzymy przyjazną atmosferę wokół kultury tworzonej oddolnie przez amatorów.
W ramach projektu zdążyliśmy przeprowadzić już warsztaty z zawodowcami, specjalistami z zakresu: muzyki (umuzykalnienie, emisja głosu, śpiew chóralny), tańca (doskonalenie koordynacji ruchu, stworzenie układu choreograficznego, który wykorzystany zostanie w nowej produkcji, rozwój świadomości ciała i jego kontroli), teatru (nowe techniki aktorskie).

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy niezbędne wyposażenie – kostiumy i scenografię. Zakupione materiały będą wykorzystywane również do innych spektakli, ponadto pozostaną do dyspozycji innych grup teatralnych z domu kultury.

Premiera spektaklu „Wszystko w porządku” wg opowiadań Antoniego Czechowa odbyła się 15 grudnia 2020r o godzinie 18.00 na kanale YouTube.

W spektaklu “Wszystko w porządku” wg opowiadań Antoniego Czechowa udział wzięli aktorzy i aktorki Teatru Bez Przesady, działającego przy Domu Kultury KADR pod kierunkiem Sebastiana Słomińskiego.

„Wszystko w porządku” wg opowiadań Antoniego Czechowa

Reżyseria, adaptacja scenariusza (według opowiadań Antoniego Czechowa) i montaż: Sebastian Słomiński
Operatorzy kamer: Sebastian Słomiński, Jarosław Chaber i Zbigniew Darda
Światło: Michał Fedec
Dźwięk: Robert Romanowski
Obsługa sceny: Janusz Kaczmarek
Koordynacja projektu: Katarzyna Cieślak i Kornelia Ciołek

Dopóki nie możemy otworzyć DK „KADR” do zobaczenia w sieci, jak tylko się uda zapraszamy po bezpłatne wejściówki na spektakl stacjonarny.

Spektakl zrealizowano w ramach Funduszu Animacji Kultury WPEK Miasta Stołecznego Warszawy.

Autorami zdjęć są Jarek Chaber (zdjęcia 1-8) i Katarzyna Kantorowska (zdjęcia 9-13).

grupa ludzi ubranych na ludowo grupa ludzi ubranych na ludowo grupa ludzi ubranych na ludowo grupa ludzi ubranych na ludowo grupa ludzi ubranych na ludowo