Kolędujmy wszyscy wraz

sala: Broadway
wstęp wolny, rezerwacja miejsc online lub w DK Kadr

Chór VRC zaprasza na pełen świątecznego blasku koncert kolędowy. W programie znajdą się dawne i współczesne kolędy i pastorałki polskie, ale także tradycyjne melodie z różnych stron świata: o radosnej nowinie, niebiańskich posłańcach i znakach oraz o niezwykłym niemowlęciu, które przychodzi na świat, by dać ludziom śmiech, w zamian biorąc płacz.

Śpiewanie i słuchanie melodyjnych, pełnych uroku kolęd to jedna z największych przyjemności okresu Bożego Narodzenia. Zanurzmy się razem w wyjątkowej atmosferze harmonii, ciepła i wspólnoty. Mamy nadzieję, że duży i nieoczywisty wybór świątecznych utworów zachęci naszą publiczność do wspólnego kolędowania.

Wykonawcy:
Chór VRC pod dyrekcją Marty Dziewanowskiej – Pachowskiej, Joanny Malugi, Anny Waligóry-Tarnowskiej

Program koncertu:
• Północ już była – opr. G. Miśkiewicz
• Tu scendi dalle stelle (włoska) – muz. A. Liguori
• Z Narodzenia Pana – opr. J. A. Maklakiewicz
• Lulejże, mi lulej – muz. J. Derfel, opr. J. Rachubiński
• Zaśpiewam Jezuskowi – muz. S. Moryto
• Przybieżeli do Betlejem – opr. Z. Paster
• Ding Dong Merrily on High (angielska) – muz. J. Tabourot
• Niemowlątko na słomie – muz. M. Małecki
• Cicha Noc (austriacka) – muz. F.X. Gruber
• Kolędujmy wszyscy wraz – muz. A. Zieliński, opr. M. Szczepański
• Śliczna Panienka – muz. P. Pałka
• Niño Dios d’amor herido (hiszpańska) – F. Guerrero
• Do szopy hej pasterze – opr. J. Świder
• Kołysanka bożonarodzeniowa (węgierska) – muz. L. Bardos (sł. polskie W. Jankowski)
• Kolęda hultajska – opr. P. Matz

Chór VRC to profesjonalny, niezawodowy zespół wokalny założony w 2009 roku przez dyrygentkę Joannę Malugę. Specjalnością VRC jest muzyka współczesna i muzyka dawna oraz autorskie projekty na styku muzyki, teatru, performance’u i literatury.
Od strony artystycznej chórem kieruje Joanna Maluga, z którą współpracują dyrygentki asystentki Marta Dziewanowska-Pachowska i Anna Waligóra-Tarnowska oraz instruktor głosowy Piotr Czechowicz. Obecnie chór jest rezydentem Domu Kultury Kadr w Warszawie.
Chór VRC brał udział w licznych festiwalach (między innymi Festiwal Warszawska Jesień, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwal Nowe Epifanie) oraz konkursach chóralnych i jest laureatem wielu nagród. Ostatnie sukcesy zespołu to Złoty Dyplom i Grand Prix IV Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie (2021), Złoty dyplom i Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie (2021), Złoty Dyplom na XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2022), Złoty Dyplom i Grand Prix w konkursie Musica in Urbe w Bydgoszczy (2022), Złoty dyplom na 53 Festiwalu Chóralnym Legnica Cantat w Legnicy (2023) oraz Złoty dyplom na 35 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2023).
VRC chętnie współpracuje z polskimi kompozytorami muzyki współczesnej i bierze udział w projektach organizowanych przez instytucje takie jak Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Muzeum Polin, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Narodowe w Warszawie.

Więcej informacji: facebook.com/VRCchoir

dr Marta Dziewanowska-Pachowska – dyrygent chóralny, kulturoznawca, teoretyk muzyki, bibliotekarz. W grudniu 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Z wynikiem celującym ukończyła dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w trakcie studiów otrzymując stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako asystentka dyrygenta współpracowała m.in. z Warszawskim Chórem Chłopięcym i Męskim przy UMFC oraz chórem Allegrezza del Canto. Obecnie śpiewa w Chórze VRC, z którym związana jest od 2010 roku.

dr hab. Joanna Maluga, prof. AM – chórmistrz, dyrygent, wykładowca Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Absolwentka dyrygentury chóralnej na UMFC w Warszawie, studia dyrygenckie kontynuowała w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie w Instytucie Pedagogiczno-Muzycznym Zoltána Kodálya. Ukończyła Podyplomowe Studia Emisji Głosu, następnie Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Umiejętności dyrygenckie doskonaliła w klasach mistrzowskich: prof. Ragnara Rasmussena (Norwegia), prof. Petera Erdeia (Węgry), prof. Johannesa Prinza (Austria). Stypendystka International Kodály Society, Hungarian Scholarship Board oraz dwukrotnie Foundation for the Kodály Institute. Wraz z zespołami, które prowadzi, zdobyła wiele nagród na najważniejszych konkursach chóralnych w kraju. Dokonała szeregu prawykonań współczesnych utworów na chór biorąc udział w takich festiwalach jak Warszawska Jesień, KODY czy Nowe Epifanie, współpracując z takimi kompozytorami jak: Miłosz Bembinow, Eunho Chang, Aleksandra Gryka, Andrzej Karałow, Jan Krutul, Adam Sławiński, Artur Słotwiński, Kamil Staszowski, Piotr Tabakiernik, czy Ignacy Zalewski. Jako dyrygent współpracowała z Chórem kameralnym Vox animae (Chorwacja), APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljan (Słowenia), Coro da Camera di Varese (Włochy), Chórem Mieszanym Akademii Muzycznej im. F. Liszta (Węgry), Chórem Mieszanym Instytutu Zoltána Kodálya (Węgry), Chórem Vox Gaudii, Chórem Dziecięcym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie oraz Chórem Kameralnym SGGW. Założycielka i dyrygent Chóru VRC. Prowadzi stałą współpracę z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie w zakresie propagowania koncepcji wychowania muzycznego Zoltána Kodálya.

dr Anna Waligóra-Tarnowska – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, magister logopedii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od lat związana z chóralistyką młodzieżową i dziecięcą, m.in. chór Ergo Cantemus! II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, chór Kantylena w Lublinie, chór dziecięcy Conquest Of Music w Warszawie. Od 2018 roku współpracuje z chórem VRC. Od 2008 roku związana z Projektem Śpiewająca Polska – jako dyrygent, a także prowadząca liczne warsztaty z emisji głosu dla chórów i dyrygentów. Obecnie pełni funkcję kuratora regionalnego na terenie województwa mazowieckiego wyżej wymienionego Projektu. Laureatka wielu konkursów chóralnych, wielokrotna uczestniczka seminarium dyrygenckiego przy Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym.

Autor: fot. P. Pachowski

Członkowie chóru w czarnych eleganckich strojach znajdują w dużej, jasnej sali. Przed nimi na środku stoą białe kwiaty w wazonie.