Nowoczesny KADR

Nowoczesny Kadr: wyposażenie pracowni fotograficzno-filmowej.

W nowym nowoczesnym budynku, do którego przenosi się Dom Kultury Kadr, mieści się studio fotograficzno-filmowe z cykloramą – tłem fotograficznym, które nie generuje cienia. Pracownia posiada podstawowe wyposażenie, które wymaga rozbudowy.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielonego Domowi Kultury Kadr w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2017 zakupione zostaną: aparat fotograficzny z akcesoriami, zestaw obiektywów, statywów i lamp.

Zakup sprzętu fotograficznego jest niezbędny do tego, żeby w pełni wykorzystać potencjał miejsca, zwiększyć dostęp do oferty kulturalnej i podnieść jej atrakcyjność poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe będzie stworzenie profesjonalnych warunków do prowadzenia zajęć: warsztatów fotograficznych i filmowych skierowanych do młodzieży, dorosłych i seniorów z obszaru Służewca, a co za tym idzie, podniesienie kompetencji odbiorców instytucji w zakresie sztuk wizualnych. Osiągnięcie zmiany społecznej poprzez działania w ramach edukacji kulturalnej prowadzonej w studiu fotograficznym. Będzie to możliwe poprzez doposażenie pracowni fotograficzno-filmowej w niezbędny profesjonalny sprzęt.

Zakup umożliwi rozwinięcie nowoczesnej oferty zajęć edukacji fotograficznej i filmowej dla:

1) Młodzieży
W najbliższym otoczeniu siedziby DK Kadr, znajdują się trzy szkoły: Zespół Szkół nr 27, Liceum LXV, Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema oraz Gimnazjum nr 6. Uczniowie tych szkół wzięli udział w procesie konsultacyjnym nowego programu instytucji prowadzonym przez zewnętrzny ośrodek badawczy. Wnioskiem był postulat, żeby w ofercie programowej znalazły się zajęcia związane z kulturą wizualną i fotografią. Nowoczesny sprzęt pozwoli uruchomić atrakcyjne cykle i projekty, których efektem będą prace prezentowane w dwóch galeriach DK Kadr.

2) Dorosłych

Wraz z rozpoczęciem zajęć w nowej pracowni fotograficzno-filmowej, chcemy zaoferować osobom mieszkającym i pracującym na Służewcu Przemysłowym nowoczesną ofertę, która pozwoli rozwijać kompetencje zawiązane z fotografią i realizacją filmów. Ważnym elementem naszej oferty będzie jej dostępność. Dzięki rozwiązaniom organizacyjnym przewidziana zostanie możliwość wykorzystania pracowni również w godzinach późnowieczornych a nawet nocnych.

3) Seniorów
Seniorzy z zainteresowaniem brali udział w warsztatach fotograficznych w ramach prowadzonej przez Dom Kultury Kadr Retro Akademii. Wbrew powszechnym stereotypom, wśród osób starszych, są nie tylko osoby chcące poznawać podstawy fotografii, filmu i nowoczesnych technologii, ale także osoby mające potrzebę dalszego rozwijania kompetencji w zakresie tych dziedzin.

Co istotne, pracownia fotograficzno-filmowa i organizowane w niej zajęcia mogą stać się przestrzenią spotkań wymienionych powyżej grup, a także spotkań między osobami należącymi do różnych grup społecznych i zawodowych, które na co dzień mają ze sobą niewielki kontakt. We wszystkich opisanych wyżej grupach wiekowych znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, które chcemy włączać w działania z zakresu edukacji kulturalnej. Nowy budynek DK Kadr będzie pozbawiony barier dostępu dla osób poruszających się na wózkach, będą one mogły bez przeszkód brać udział w zajęciach organizowanych w pracowni fotograficzno-filmowej.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.