Biografie migrujące

Projekt „Biografie migrujące” realizowaliśmy w ramach Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej wraz z fundacją Strefa WolnoSłowa mającą wieloletnie doświadczenie w organizacji inicjatyw artystycznych związanych z wielokulturowością.

W ramach projektu twórcy Strefy WolnoSłowej przeprowadzili serię twórczych warsztatów o tematyce migracyjnej zwieńczonych prezentacją interaktywnej instalacji multimedialnej w Domu Kultury KADR. Przez dwa miesiące odbywały się tu zajęcia teatralne, ruchowo-taneczne, wideo oraz muzyczne. Do udziału w nich zapraszaliśmy wraz ze Strefą Polaków ? dorosłych, seniorów i młodzież, a także imigrantów, uchodźców i osoby w procedurze w różnym wieku.

Osoby zaangażowane w projekt, poprzez pracę z międzynarodową kadrą Strefy WolnoSłowej, poznawały różne gatunki sztuki, miały okazję podjąć współpracę z osobami pochodzącymi z różnych grup religijnych i kulturowych i wspólnie decydować o kształcie finalnego wydarzenia. Metody pracy oparte były przede wszystkim na improwizacji ? co miało zapewnić poczucie swobody osobom w różnym wieku oraz o różnym pochodzeniu kulturowym. Z ich historii, przemyśleń i umiejętności czerpane były inspiracje do wspólnych kompozycji.

W projekcie wzięło udział w sumie 18 osób (w tym 5 uczestników zza granicy, w tym z Iranu, Syberii, Ukrainy, 2 starsze osoby, 2 nastolatków). Wśród prowadzących także były osoby z doświadczeniami migracji. Podczas 9 spotkań grupa różnymi metodami opracowywała historie ? zarówno te osobiste dnia codziennego, jak i te większe, ponadczasowe.

20 listopada w Galerii 21 Gramów, na trzecim piętrze Domu Kultury odbył się warsztatowy pokaz finałowy, podczas którego przybyli mogli zobaczyć, posłuchać, poczytać i poprzechadzać się pośród opracowywanych przez uczestników i prowadzących historii.

Za relację zdjęciową dziękujemy Kubie Smolarkowi, a za film Michalinie Medyńskiej.

Film można obejrzeć tutaj.

dwie osoby rozmawiają. jedna spogląda na kartkę dwie osoby rozmawiają. jedna spogląda na kartkę dwie osoby rozmawiają. jedna spogląda na kartkę