Przestrzeń

wstęp wolny
Galeria „21 Gramów”, II piętro

Marcin Bielski
Dyplom łączony z fotografii i malarstwa pod kierunkiem prof. Aleksandra Błońskiego i prof. Apoloniusza Węgłowskiego obroniłem w 2010 roku na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Skończył studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, pod opieką prof. Doroty Grynczel. Obronił doktorat w 2018 r. pt.: Zdarzenia pozornie nieistotne, promotor profesor asp dr hab. Michał Borys. Obecnie wykłada rysunek i malarstwo na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Interesuje się tworzeniem przestrzeni wykraczającej poza sam obraz i próbuje wciągnąć w nią widza. Maluje prace abstrakcyjne. Nawiązuje do tradycji malarstwa europejskiego w zakresie technologii i budowy obrazu. Stara się osiągnąć za pomocą różnych środków (od tradycyjnej kolorystycznej przestrzeni powietrznej po próby zagęszczania liczby obiektów) efekt metaprzestrzeni.
Fundamentalne znaczenie mają dla niego takie terminy jak: harmonia, kompozycja i piękno. Twierdzi, że jeżeli obraz zawiera te elementy to delikatnie przyciąga i zachęca widza do zatrzymania się na chwilę i skupienia. Interesuje go wpływ obrazu na psychikę człowieka. Stara się poszukiwać zjawisk pozytywnych.
Uważa, że otaczający nas świat jest wystarczająco smutny i agresywny, by jeszcze pokazywać to w malarstwie. Odnosi wrażenie, że doniosłe idee powinno się przekazywać szeptem. Cicha kontemplacja i introspekcja nie przytępiają zmysłów.
Tematy swoich prac czerpie z codziennych obserwacji i drobnych wzruszeń dostarczanych przez rzeczywistość i w większości przemijających bez echa. Właśnie te uczucia stara się uchwycić i przelać na płótno.

Olej na płótnie