Szkoła różnorodności, różnorodność w szkole

Warsztaty antydyskryminacyjne dla Szkolnych Koordynatorów Edukacji Kulturalnej przeprowadzone w ramach Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Prowadzący: Lena Rogowska-Lewandowska, Marta Lewandowska

Szkoła różnorodności, różnorodność w szkole to dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne przeznaczone dla Szkolnych Koordynatorów Edukacji Kulturalnej, realizowane w Domu Kultury Kadr przy wsparciu Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Celem szkolenia było wzmocnienie perspektywy równościowej w działaniach mokotowskich nauczycieli oraz uwrażliwianie struktur szkolnych na różnorodność. Dwudniowe warsztat zaprojektowane były zgodnie z najlepszymi standardami edukacji antydyskryminacyjnej. Scenariusz zajęć jest ułożony według metodologii cyklu Davida Kolba ? edukacji dorosłych opartej na doświadczeniu. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, odwołującymi się do różnych stylów uczenia się i wzmacniającymi osobiste angażowanie się osób uczestniczących.

W warsztacie wzięli udział nauczyciele z mokotowskich szkół podstawowych, a także cudzoziemcy i cudzoziemki, którzy podzielili się swoją perspektywą. Aby wzmocnić oddziaływanie warsztatów, osoby uczestniczące zaproszone zostały do udziału w spotkaniu podsumowującym po dwóch miesiącach od odbycia warsztatów. Spotkanie było okazją do rozmowy o nowych obserwacjach, o tym, co zmieniło się pod wpływem warsztatów oraz o możliwych kierunkach działań z młodzieżą.

Zajęcia poprowadziły:

Marta Lewandowska – trenerka, konsultantka, działaczka organizacji pozarządowych, prezeska Fundacji Kultury Dialogu. Prowadzi w całej Polsce szkolenia na temat pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem i dyskryminowanymi, integracji społecznej, ekonomii społecznej, współpracy międzysektorowej, aktywizowania lokalnych społeczności, planowania strategicznego.

Lena Rogowska-Lewandowska – trenerka równościowa, animatorka kultury, certyfikowana trenerka pierwszego stopnia STOP. Współzałożycielka Stowarzyszenia Praktyków Kultury. W latach 2016-2018 przeprowadziła 20 dwudniowych warsztatów antydyskryminacyjnych ? dla urzędniczek i urzędników m.st. Warszawy (konkurs CKS), dziennikarek i dziennikarzy ogólnopolskich mediów (przy współpracy z UNHCR), studentek i studentów UW, oraz krótsze warsztaty antydyskryminacyjne i wielokulturowe m.in. dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Obie trenerki nadzorowały proces szkoleniowy, prowadziły warsztaty oraz późniejsze spotkanie podsumowujące dla nauczycieli w partnerstwie z cudzoziemcami/cudzoziemkami, którzy wspierali cały proces warsztatowy.

notatki warsztatowe