Szymon Łojak

Trener Szermierki Sportowej II klasy, nauczyciel szermierki wyczynowej, rekreacyjnej, historycznej oraz choreograficznej. Od roku 2013 r. prowadzi własną firmę: szkołę fechtunku Wszechnica Szermiercza.
Od 2014 r. zatrudniony w Klubie Szermierczym PUNTA, od 2015 r. jest instruktorem w Domu Kultury KADR.
Jest czynnym zawodnikiem rozgrywek weteranów szermierki sportowej i zwodów szermierki historycznej.
Były członek kadry narodowej Polskiej FEDER, medalista IIC IF HEMA i wielu krajowych turniejów DESW.
Sędziuje na zawodach szermierczych w Polsce i zagranicą, jest członkiem Komisji Sędziowskiej i Komisji Regulaminowej Polskiej Federacji DESW FEDER. Stworzył i redaguje strony internetowe KS Punta i Wszechnicy Szermierczej oraz ich konta społecznościowe. Publikował w magazynach K-MAG i A4 oraz tygodniku Uniwersytet. Uczestniczył w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez red. Marka Przybylika.
Przed zajęciem się profesjonalnie szermierką związany zawodowo z poligrafią: pracował w charakterze grafika DTP, operatora CTP, obsługiwał maszyny introligatorskie.

Mężczyzna w białej koszuli i ciemnych spodniach, z białą bronią w ręku.