TERAZ POLIŻ

TERAZ POLIŻ – córy warszawskie #dziwystołeczne
Kobiety robią dramaty!

„córy warszawskie #dziwystołeczne” to słuchowiska, spektakle, wykłady i warsztaty. Celem projektu jest przybliżenie widzom zapomnianej lub nieodkrytej sztuki kobiecej oraz teatru niezależnego. Dzięki słuchowiskom powstałym na podstawie tekstów polskich autorek pierwszej połowy XX wieku TERAZ POLIŻ odkryje przed słuchaczami nieznany rozdział historii polskiej literatury. Pięciu premierom, realizowanym w nowatorskiej formie „silent theatre”, towarzyszyć będą wykłady badaczek z zespołu HyPaTia – Kobieca Historia Teatru Polskiego.

Projekt obejmuje również warszawską premierę spektaklu „Kto się boi Sybilli Thompson” na podstawie tekstu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Spektaklowi towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez członkinie TERAZ POLIŻ w ramach Klubu Świadomego Widza.

Punktem wyjścia i główną inspiracją dla przedsięwzięcia „córy warszawskie #dziwystołeczne” była praca naukowo-artystyczna, którą w 2015 r. grupa TERAZ POLIŻ przeprowadziła w ramach projektu „dziwy polskie”. Impulsem dla tej pracy było zdziwienie nikłą reprezentacją kobiet w historii polskiego dramatu oraz chęć odpowiedzi na pytania: co spowodowało wykluczenie tych dramatów z pamięci zbiorowej i ich brak w kanonie literatury polskiej, czy te teksty wciąż mają sceniczną moc i warto je dziś wystawiać oraz czy możliwe jest przywrócenie głosu naszym autorkom?
Efekty tej pracy zostały zgromadzone i udostępnione na platformie internetowej „dziwy polskie”: www.terazpoliz.com.pl/dziwypolskie

Silent theatre

Spośród 100 tekstów polskich dramatopisarek XIX i XX w. wybranych zostało 5 dramatów: „Zburzenie Tyru” Amelii Hertzówny, „Życie mimo wszystko” Ireny Krzywickiej, „Hotel Belle Vue” Magdaleny Samozwaniec, „Sygnały” Ewy Szelburg-Zarembiny oraz „Rozmowa z własną nogą” Anny Świrszczyńskiej. We współpracy z Teatrem Polskiego Radia powstały z nich słuchowiska, których publiczne odsłuchania w formie ?silent theatre? mają przybliżyć słuchaczom bogatą twórczość zapomnianych lub nieznanych autorek, piszących na scenę.

Oprócz aktorek z TERAZ POLIŻ usłyszeć w nich można m.in. Danutę Stenkę, Marię Seweryn, Wojciecha Kalarusa, Przemysława Stippę, czy Sylwestra Majewskiego.

Słuchowiskom towarzyszyć będą wykłady prowadzone przez badaczki z zespołu HyPaTia. Nagrania będą dostępne na platformie NINATEKA.PL

Spektakl

Spektakl „Kto się boi Sybilli Thompson?” oparty jest na tekście Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Autorka konstruuje w nim futurystyczne narracje polemizujące z kondycją współczesnego człowieka. Toczy gry z wyobrażonym światem, wykraczającym poza jej egzystencję, tworząc swoją wizję przyszłości, która staje się naszą rzeczywistością. TERAZ POLIŻ łączy tu znane formy teatralne z konwencją muzealną i wykorzystuje te dwa sposoby współdziałania artysty z widzem, zastanawiając się nad przyszłością świata.

Obsada: Dorota Glac, Marta Jalowska, Emanuela Osowska, Kamila Worobiej

Reżyseria – Ula Kijak

Współpraca reżyserska przy premierze warszawskiej – Julia Szmyt

Scenografia i kostiumy – Dominika Skaza

Adaptacja scenografii i kostiumów do premiery warszawskiej – Diana Marszałek

Muzyka i trening głosu – Maria Rumińska

Projekt plakatu – Dorota Glac

Ilustracja do plakatu – Ilona Błaut

Spektakl powstał w 2015 roku w ramach programu „Rezydenci w rezydencji” Centrum Kultury ZAMEK.

Klub świadomego widza

Warsztaty prowadzone przez członkinie TERAZ POLIŻ przybliżające teatr niezależny, pokazujące uczestnikom źródła inspiracji, ujawniające metody pracy i dające narzędzia krytyczne do rozszyfrowywania tego co na scenie.

TERAZ POLIŻ

Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ to jedyny profesjonalny kobiecy teatr w Polsce. Produkuje i prezentuje spektakle teatralne, happeningi, performance, otwarte czytania performatywne, koncerty, organizuje warsztaty teatralne i dyskusje. Od 2015 roku realizuje także projekty badawcze mające na celu przywracanie pamięci o nieznanych i zapomnianych kobietach, które znacząco wpłynęły na obecny kształt sztuki i rzeczywistości społecznej.

www.terazpoliz.com.pl/corywarszawskie

Projekt współfinansowany jest przez m.st. Warszawa

plakat