United WE Stand – for OUR heritage

Wymiana młodzieży w Murskiej Sobocie [Słowenia]

Termin: grudzień 2023

Organizator: Kulturno – turistično društvo Dvorec Rakičan

Partnerzy: Dom Kultury KADR [Polska], Asociatia Comunitatilor Interculturale [Rumunia], Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education [Bułgaria], Youth Senate Tallin [Estonia], Prijatelji baštine – Amici Hereditatis [Croatia]

Finansowanie: Erasmus+