United WE Stand

Wymiana młodzieży w Murskiej Sobocie [Słowenia]

Data i miejsce wymiany: 13-21 grudnia 2023, Dvorec Rakičan

Uczestnicy: po 6 osób z każdego kraju (5 uczestników w wieku 15-30 lat + 1 lider w wieku min. 21 lat). Dom Kultury KADR reprezentowała grupa The Reyals

Organizator: Kulturno – turistično društvo Dvorec Rakičan

Partnerzy: Dom Kultury KADR [Polska], Asociatia Comunitatilor Interculturale [Rumunia], Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education [Bułgaria], Youth Senate Tallin [Estonia], Prijatelji baštine – Amici Hereditatis [Croatia]

Finansowanie: Erasmus+


Throughout the project 'United WE stand – for OUR heritage’, we promoted cultural identity and culture through the cultural heritage of the countries involved. The project aims were to increase young people’s interest in their cultural heritage and gained ways to promote Europe’s cultural heritage so that young people could use it as non-formal education in the future.
Participants learnt about the cultural heritage of the participating countries, customs and traditions, tourist attractions, stereotypes faced by countries and youth work in Murska Sobota. Through practical examples, pafticipants learnt about the culture of Murska Sobota and took part in the biggest stallholders’ fair in the city, we learnt about the cultural heritage of the Pomurje region and we got to know the Christmas and Advent traditions of each country.

Udział polskiego zespołu w projekcie United We Stand for Our Heritage, który odbył się w Słowenii w dniach 13-21.12.2023r. był niezwykle owocny dla naszych uczestników. Mieliśmy okazję zaprezentować nasz kraj pozostałym drużynom, a także poszerzyć swoją wiedzę o krajach, w których większość z nas jeszcze nie była, czyli Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, Estonii czy też Słowenii. Podczas wieczorów narodowych poznawaliśmy zwyczaje i tradycje mieszkańców tych państwa, a podczas wydarzenia nazywanego Cuisine Market mogliśmy spróbować najsłynniejszych potraw z każdego kraju. Realizowaliśmy również projekty mające na celu międzynarodową integrację połączoną z uzyskaniem jakiegoś efektu końcowego tj rolką na Instagramie lub TikToku. Wspólnie przygotowaliśmy także ozdoby świąteczne dekorując nimi choinki w Dworku, gdzie byliśmy zakwaterowani oraz sale seniorów w miejscowym domu opieki. Uczestniczyliśmy także w wycieczce do Lublany z lokalnym przewodnikiem. Codzienne energizery przygotowywane przez reprezentantów poszczególnych państw, wspólne śpiewy i tańce sprawiły, że mogliśmy naprawdę dobrze poznać siebie nawzajem, podszkolić swoje kompetencje językowe i interpersonalne, a także zawrzeć znajomości, które nadal trwają. Zdecydowanie było to bardzo cenne i ważne dla nas doświadczenie, szczególnie z racji tego, że dla nas wszystkich był to pierwszy projekt z cyklu Erasmus Plus. 

The participation of the Polish team in the United We Stand for Our Heritage project, which took place in Slovenia on December 13-21, 2023. was extremely fruitful for our participants. We had the opportunity to present our country to the other teams and expand our knowledge about countries that most of us had not been to yet, i.e. Croatia, Romania, Bulgaria, Estonia and Slovenia. During our national evenings, we learned about the customs and traditions of the inhabitants of these countries, and during the event called Cuisine Market we could try the most famous dishes from each of the abovementionef countries. We also implemented projects aimed at international integration combined with achieving some tangible end result, i.e. a reel on Instagram or TikTok. Together we also prepared Christmas decorations, decorating the Christmas trees in the Manor House, where we were staying, and the senior rooms in the local nursing home. We also participated in a trip to Ljubljana with a local guide. The daily energizers prepared by the representatives of psrticular nations, singing and dancing together allowed us to get to know each other really well, improve our linguistic and interpersonal skills, and make friends that are still alive. It was definitely a very valuable and important experience for us, especially since it was the first Erasmus Plus project for all of us.

5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę 5 osób siedząc na podłodze tworzy z nóg gwiazdę