Wszystko opiera się na wartościach

Celem projektu „Wszystko opiera się na wartościach” było tworzenie bezpiecznej przestrzeni dialogu i rozwoju twórczego dla cudzoziemców mieszkających w Warszawie oraz Polaków zainteresowanych kwestiami migracji i próbowaniem swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Zarówno w mokotowskim Domu Kultury KADR, jak i w Bemowskim Centrum Kultury działania projektowe prowadzone były we współpracy z fundacją Strefa WolnoSłowa. Fundacja ta powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach. Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski działamy na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej i praw człowieka. Więcej o ich działaniach przeczytać można tu: www.http://strefawolnoslowa.pl

Działania w obu domach kultury opierały się na cyklu warsztatów okołospektaklowych, a następnie na prezentacji spektaklu. W Kadrze warsztaty odbyły się we wrześniu i poruszały temat prezentowanego 6-ego października spektaklu „Narysowałam więcej, niże tu widać”, a w Bemowskim Centrum Kultury w październiku i tłumaczyły proces tworzenia spektaklu „Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał” prezentowanego tam 26-ego października.

Każde zajęcia prowadzone były przez osobę z Polski i zza granicy. Formuła była otwarta na wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, pochodzenie, religię czy wcześniejsze doświadczenia teatralne. Warsztaty miały na celu przybliżenie sposobów pracy Strefy w środowiskach międzynarodowych, a co za tym idzie miały ułatwić zrozumienie spektaklu, a także poprzez pracę w lokalnym środowisku międzynarodowym przybliżać perspektywę osób przyjezdnych. Na warsztatach o źródle inspiracji i dramaturgii uczestnicy zastanawiali się nad pamięcią, opowieścią i pracą na materiałach, na warsztatach tanecznych nad ruchem improwizowanym i wspólną choreografią, na zajęciach muzycznych tworzyli wspólną przestrzeń dźwięku, a podczas zajęć z projektorem i kamerami pracowali nad własnymi wizualizacjami. Następnie podczas spektaklu mogli zobaczyć jak te narzędzia wykorzystali twórcy.

grupa młodych ludzi siedzi na piętrowych ławkach, w tle na ekranie widać morskie fale grupa młodych ludzi siedzi na piętrowych ławkach, w tle na ekranie widać morskie fale grupa młodych ludzi siedzi na piętrowych ławkach, w tle na ekranie widać morskie fale grupa młodych ludzi siedzi na piętrowych ławkach, w tle na ekranie widać morskie fale