Common Parts

Wydawnictwo polsko-litewskie sfinansowane przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Common Parts – Części Wspólne to projekt, który został zrealizowany w Domu Kultury Kadr w lipcu 2018 w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży we współpracy z „Vilkviškio vaikų ir jaunimo centras” – Centrum Dzieci i Młodzieży Vilkaviskis. W jego ramach młodzież z Litwy i Polski przez tydzień uczestniczyła w warsztatach odbywających się na obszarze warszawskiego Służewca. Głównym tematem spotkania było opracowywanie dobrych praktyk gospodarowania przestrzeniami wspólnymi rozumianymi zarówno jako tereny wielokulturowe, jak i sąsiedzkie miejsca aktywności lokalnej.
Wyrażenie common parts będące jednocześnie tytułem projektu konotuje nie tylko miejsca czy przestrzenie w ścisłym tego słowa rozumieniu. Części wspólne to także zbieżności pozwalające budować mosty. To zarówno podobieństwa kulturowe, jak i wspólnota doświadczeń.