Edukacja Kulturalna w DK KADR

Edukacja Kulturalna w Domu Kultury KADR
Raport z badań przeprowadzonych w latach 2018-2020.
Przebadaliśmy, zapytaliśmy i poznaliśmy opinię wszystkich, którzy zachcieli podzielić się z nami swoimi wrażeniami na temat naszych zajęć, koncertów, spektakli i innych wydarzeń.
Pierwszy obszar naszych dociekań to regularne zajęcia prowadzone w DK KADR, weekendowe warsztaty dedykowane każdej grupie wiekowej, a w ostatnim czasie, co było dużym wyzwaniem, również zajęcia przeniesione do przestrzeni wirtualnej z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Badanie umożliwiło nam rozpoznanie, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na naszych odbiorców i odbiorczynie, realizowane przez nich aktywności oraz odbiór naszych działań prowadzonych również w reżimie sanitarnym. Całe badanie sprawiło, że z czystym sumieniem, możemy powiedzieć, że wiemy, co myślą o nas rodzice, opiekunowie, uczestnicy i uczestniczki, jak również instruktorzy i instruktorki.