Harmony

Jednym z głównych elementów utworu muzycznego (obok rytmu i melodii) jest harmonia, której istotą jest łączenie dźwięków w akordy. Mimo, że każdy z dźwięków jest inny to w połączeniu tworzą spójne dzieła muzyczne. Celem projektu „Harmony” jest włączenie społeczne młodych muzykujących uchodźców i uchodźczyń z Białorusi i Ukrainy poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni, przełamywanie uprzedzeń, barier międzykulturowych.

Inicjatorki_rzy z Laboratorium Dźwięku: Karolina Kos, Sabina Matulka, Beata Dronka, Michał Cieślak i Antek Żmiejewski chcą stworzyć zespół działający w oparciu o zasady szacunku i tolerancji, którego siła wynikałaby z jego różnorodności.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

– wyjazd integracyjny do Nidzicy
– wyjście na trampoliny i pizzę
– sesja zdjęciowa
– audycje w RDC i Radiu Kampus
koncert w Domu Kultury KADR
– spotkanie pokoncertowe
premiera klipu EKS z okazji Dnia Europy

koncert z okazji Dnia Sąsiada
koncert w Punkcie Pobytowym Wołoska 7

Relacje z działań projektowych: Facebook Laboratorium Dźwięku

Partnerzy: Białoruski Młodzieżowy Hub, Dom Ukraiński w Warszawie

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności.

młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta