Harmony

Jednym z głównych elementów utworu muzycznego (obok rytmu i melodii) jest harmonia, której istotą jest łączenie dźwięków w akordy. Mimo, że każdy z dźwięków jest inny to w połączeniu tworzą spójne dzieła muzyczne. Celem projektu „Harmony” było włączenie społeczne młodych muzykujących osób z doświadczeniem uchodźczym poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni, przełamywanie uprzedzeń, barier międzykulturowych.

W ramach projektu powstał zespół działający w oparciu o zasady szacunku i tolerancji, którego siła wynika z jego różnorodności. Do Orkiestry dołączyli: Anastasiia, Ivan, Ivanna, Masza, Nastia, Tamara, Żora.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

INTEGRACYJNE i WŁĄCZAJĄCE

– próby w każdy czwartek godz. 18-20

– warsztaty integracyjne

– wyjazd do Nidzicy

– budowanie zespołu /Hangar 646/

– wspólne wyjście na pizzę

– wspólne świętowanie (spotkania urodzinowe i świąteczne)

– koncerty, spotkania pokoncertowe w Domu Kultury KADR, w MAL Grójecka 109, w Punkcie Pobytowym Wołoska 7

– spotkania i pikniki sąsiedzkie na Ochocie i na służewieckim boisku

EDUKACYJNE

– warsztat międzykulturowy

– warsztat antydyskryminacyjny

– warsztat potrzeb i oczekiwań

– spotkania mentorskie

– autorefleksja, przygotowanie certyfikatów Youthpass

– organizacja wydarzeń, planowanie budżetu

– ewaluacja

PROMOCYJNE i UPOWSZECHNIAJĄCE

– sesja zdjęciowa

– przygotowanie materiałów graficznych/promocyjnych w trzech wersjach językowych

– audycje w Radiu Kampus i w Radiu Dla Ciebie

– fotoreportaże z prób, koncertów i wydarzeń

– prowadzenie profili Laboratorium Dźwięku w mediach społecznościowych

– stworzenie klipu „Razem możemy więcej”

– stworzenie klipu do utworu „Elektroniczna Rapsodia”

Relacje z działań projektowych: Facebook Laboratorium Dźwięku

Partnerzy: Białoruski Młodzieżowy Hub, Dom Ukraiński w Warszawie

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności.

młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta młodzież grająca na instrumentach pod batutą dyrygenta