Spaces for Intercultural Learning

Spaces for Intercultural Learning / Przestrzenie dla edukacji międzykulturowej.

Program współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018
Projekt dofinansowany z programu Erasmus+
Program współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Lider:
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF [Finlandia]
Partnerzy:
Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy [Polska]
Istituto dei Sordi di Torino [Włochy]
Stichting Hogeschool Rotterdam [Holandia]
Training for Women Network Ltd. [Wielka Brytania]
Orizont Cultural T [Rumunia]

Głównym celem projektu jest rozwój metod edukacji międzykulturowej dorosłych, podniesienie kompetencji społecznych w środowiskach o zróżnicowanych systemach norm, wartości i kodów kulturowych.
W ramach dwuletniego projektu podejmowane działania będą wspierać uczestników w budowaniu zintegrowanej i świadomej społeczności, zróżnicowanej kulturowo oraz rozwijać ich kompetencje obywatelskie.

Realizacja projektu to nowe spojrzenie na  aktualne i ważne tematy. Jednym z nich jest rozwój  kompetencji międzykulturowych, które są  warunkiem koniecznym do prowadzenia dialogu społecznego, zaangażowania obywatelskiego i integracji, budowania społeczności, rozwiązywania problemów, różnorodności, odmienności  i znalezienia wspólnej płaszczyzny działania.

Dom Kultury Kadr – jako partner projektu – działania artystyczne przeprowadził w grupie osadzonych mężczyzn w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec pracując metodami dramy wprowadzając też elementy grywalizacji.  W trakcie warsztatów teatralnych powstał spektakl.
Lider z Finlandii wykorzystywał sztuki muzyczne, połączenie plastyki, teatru i sztuki tworzenia komiksów w pracy z uchodźcami i osobami niepełnosprawnymi fizycznie.

Włosi pracowali z osobami niesłyszącymi i imigrantami z użyciem sztuk wizualnych. Rolą holenderskiego operatora było kierowanie procesem rozwoju wszystkich aktywnych trenerów w projekcie. Celem rumuńskiego akcjonariusza była aktywizacja społeczeństwa poprzez organizowanie lokalnych tradycyjnych świąt i rozwijanie praktycznych umiejętności przez akcje animacyjne na ulicach i kampanie społeczne dla osób z problemami społeczno-ekonomicznymi.

Partner z Irlandii Północnej skierował swój projekt do pedagogów społecznych, którzy uczyli się nowych sposobów wykorzystania sztuki rzeźba, film i teatr, animacja.
Partnerzy wspólnie przygotowali  e-book interaktywny przewodnik dostarczający praktycznych narzędzi metodycznych dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, pedagogów, animatorów.

Projekt zakładał dwie grupy docelowe: pierwszą z nich są nauczyciele, trenerzy i wychowawcy pracujący z grupami defaworyzowanymi a ich odbiorcami są środowiska z mniejszymi szansami, izolowane, zagrożone wykluczeniem, które stanowią drugą grupę odbiorców.

grupa ludzi rozmawia ze sobą grupa ludzi rozmawia ze sobą grupa ludzi rozmawia ze sobą grupa ludzi rozmawia ze sobą grupa ludzi rozmawia ze sobą